3dprinting

We help you or your company to develop cost-effective solutions, prototypes or an end product.With us, you have a personal contact and we go through your wishes and the materials together,Services I offer are 3dprinting (Additive manufacturing)3D scanning scan volume
At least 30 x 30 x 30 mm
Maximum 700 x 700 x 700 mm
CAD-Design for prototypes and production.

Materials we print are Nylon, carbon fiber reinforced Nylon, carbon fiber reinforced Pet, carbon fiber reinforced PC, Flex (Tpu), Pet.Asa, Pla,

Additive manufacture gives you more flexible options to save you cost and weight and material by changing the infill and pattern inside the object.

Order by filling out the following

Type of plastic
Requirements of the part
Colour
Quantity

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

Vi hjälper dig eller ditt företag att ta fram kostnadseffektiva Lösningar, prototyper eller en slutprodukt.Hos oss har du en personlig kontakt och vi går tillsammans igenom era önskemål och de material,Tjänster jag erbjuder är 3dprinting (Additiv tillverkning)3D-scanning skanningsvolym
Minst 30 x 30 x 30 mm
Maximal 700 x 700 x 700 mm
CAD-Design för prototyper och produktion.

Material som vi skriver ut är Nylon, kolfiber förstärkt Nylon, kolfiber förstärkt Pet, kolfiber förstärkt PC,Flex (Tpu), Pet.Asa, Pla,

Med Additiv tillverkning ger dig mer flexibla alternativ som sparar kostnad och vikt genom att ändra infill och mönstret inuti objektet

Här är nogra saker som är bra att ha med i en beställning eller förfrågan.

Typ av plast
Krav på delarna
Färg
Antal delar

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

Mitt namn är josef Bouzgarrou jag är 3d Printing specialist inom FDM och SLS. Med 8år erfarenhet med att printa och bygga skrivare.

linkedin.com/in/josefbouzgarroumjolner3d@gmail.com

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.


© All rights reserved by Mjolner3dprinting.