3dprinting

We help you, or your company develops cost-effective models, prototypes, and end products, and we also offer consultation in design modeling, Sculpting, and 3D printing. Twenty minutes of consultation included. With us, you have personal contact, and we together go through your requirement and the materials, techniques, and solutions that are most suitable for you. Regardless of your idea, we have the 3D technology and knowledge needed for your project, and we guide you from concept to product.

We 3print a large selection of different plastic materials. We only buy the best material produced by our local Swedish suppliers.
Material:Nylon,Carbon reinforced Nylon,Carbon reinforced Pet,PC reinforced Carbonfiber,Flex(Tpu) ,Pet.Asa,Pla,

Additive manufacture gives you more flexible options to save you cost and weight and material by changing the infill and pattern inside the object.

Order by filling out the following

Type of plastic
Requirements of the part
Colour
Quantity

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

Vi hjälper dig eller ditt företag att ta fram kostnadseffektiva modeller, prototyper och slutprodukter och vi erbjuder även konsultation inom designmodellering, Skulptering och 3D-utskrift. 20 minuters konsultation ingår.Hos oss har du en personlig kontakt och vi går tillsammans igenom era önskemål och de material, tekniker och lösningar som lämpar sig bäst. Oavsett idé har vi den 3D-teknik och kunskap som behövs för just ditt projekt och vi vägleder dig från idé till kvalitetssäkrad slutprodukt.

Vi skriver ut ett stort urval av olika plastmaterial. Vi köper bara det bästa materialet som produceras av lokala svenska leverantörer.
Material: Nylon, kolfiber förstärkt Nylon, kolfiber förstärkt Pet, kolfiber förstärkt PC,Flex (Tpu), Pet.Asa, Pla,

Med Additiv tillverkning ger dig mer flexibla alternativ som sparar kostnad och vikt genom att ändra infill och mönstret inuti objektet

Här är nogra saker som är bra att ha med i en beställning eller förfrågan.

Typ av plast
Krav på delarna
Färg
Antal delar

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

Mitt namn är josef Bouzgarrou jag är 3d Printing specialist inom FDM och SLS. Med 8år erfarenhet med att printa och bygga skrivare.

linkedin.com/in/josefbouzgarroumjolner3d@gmail.com

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.


© All rights reserved by Mjolner3dprinting.