3dprinting

Vi hjälper dig eller ditt företag att ta fram kostnadseffektiva Lösningar, Prototyper eller av en slutprodukt.Hos oss får du en personlig kontakt där vi tillsammans går igenom era krav och önskemål av material och färg,Tjänster som Mjölner3d erbjuder är 3dprinting (Additiv tillverkning)
Volym mellan 1 till 500 delar beroende på storlek på objektet.
Bygg Volym 25×21×21 cm
260x225x200 mm
500x500x500 mm
3D-scanning skanningsvolym
Minst 30 x 30 x 30 mm
Maximal 700 x 700 x 700 mm
CAD-Design för prototyper och produktion, renderingar av produkter.

Material vi kan tillverka är följandeNylon, kolfiber förstärkt Nylon, kolfiber förstärkt Pet, kolfiber förstärkt PC,Flex (Tpu), Pet.Asa, Pla,

Med additiv tillverkning ger dig mer flexibilitet att ändra din design snabbare och billigare för att testa din ide på marknaden.

Var vänlig fyll i detta!

Typ av plast
Krav på delarna
Färg
Antal delar

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

We help you or your company develop cost-effective solutions, prototypes, or a final product.With us, you get a personal contact where we go through your requirements and wishes for material and color together,
Services that Mjolner3d offers are 3dprinting (Additive manufacturing)
A volume between 1 and 500 parts depends on the size of the object.
Build Volume 25×21×21 cm
260x225x200 mm
500x500x500 mm
3D scan Volume
At least 30 x 30 x 30 mm
Maximum 700 x 700 x 700 mm
CAD-Design for Prototypes and production, renderings of products.

Materials we print are Nylon, Carbon fiber reinforced Nylon, Carbon fiber reinforced Pet, Carbon fiber reinforced PC, Flex (Tpu), and Pet. Asa, Pla,

Additive manufacturing gives you more flexibility to change your design faster and cheaper to test your idea on the marketplace.

Type of plastic
Requirements of the part
Colour
Quantity

© All rights reserved by Mjolner3dprinting.

Hello!
My name is Josef I have a big passion for Additive Manufacturing and Design. I Work as a 3d Printing Specialist in FDM and SLS with 8 years of experience in Additive Manufacturing!

Email
mjolner3d@gmail.com


© All rights reserved by Mjolner3dprinting.